14 październik 2020

Wchodzi w życie nowela ustawy o transporcie kolejowym wdrażająca przepisy UE

fot. PAP
W środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym; jej główne cele to dalszy rozwój sektora kolejowego i wprowadzenie do prawa krajowego przepisów UE stanowiących tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego.
REKLAMA

Nowelizacja przewiduje częściowe wdrożenie filara technicznego IV pakietu kolejowego - dwóch dyrektyw: ws. interoperacyjności kolei i ws. bezpieczeństwa kolei.

Ponadto, ma zapewnić ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procesie dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej.

Nowela zobowiązuje też prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do poboru opłat za wydanie m.in. autoryzacji i certyfikatów bezpieczeństwa, a także do wydawania zezwoleń na dopuszczenie urządzeń przytorowych do eksploatacji czy pojazdów kolejowych do obrotu.

W ustawie znalazły się definicje określeń „certyfikat weryfikacji podsystemu” i „jednostka wyznaczona”, a do zadań Prezesa UTK będzie należało wyznaczanie i odmowa wyznaczenia podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej oraz cofanie, zawieszanie i zmiana zakresu wyznaczenia jednostek wyznaczonych.

W ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym podczas oceny zgodności z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagan´ dotyczących interoperacyjnos´ci systemu kolei, badanie i certyfikacja podsystemu be?da? dokonywane przez jednostke? wyznaczona?.

Nowe przepisy reguluja? sposób postępowania jednostek wyznaczonych, w tym sytuacje?, w której po wydaniu certyfikatu weryfikacji podsystemu jednostka wyznaczona stwierdza, że wyrób przestał spełniac´ wymagania.

Przewidziano, że zmiany, które w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane we wtorek, wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak tłumaczono w uzasadnieniu nowelizacji, przepisy wdrażające rozdział VI dyrektywy 2016/797 muszą wejść w życie jak najszybciej w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy jednostek notyfikowanych.

"Zapewnienie ciągłości pracy tych jednostek stanowi ważny interes państwa, ponieważ w ten sposób zapewniona jest również ciągłość prowadzenia inwestycji kolejowych – bez możliwości certyfikacji podsystemów wchodzących w skład systemu kolei kluczowe inwestycje kolejowe byłyby zagrożone" - napisano. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ pad/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
śląskie
43719
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Siemianowicach

kiedy
2021-01-22 19:00
miejsce
Siemianowickie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-24 19:00
miejsce
Siemianowickie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany